مقایسه ملک ها

3,600,000,000 تومان
3,600,000,000 تومان

متر مربع: 300

زمین

6 روز پیش

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 140

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 95

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 95

ویلا

2 سال پیش