مقایسه ملک ها

9,750,000,000 تومان

متر مربع: 195

واحد اداری / تجاری

sepidarsoft

5 روز پیش

9,750,000,000 تومان

متر مربع: 195

واحد اداری / تجاری

5 روز پیش

108,000,000 تومان

آپارتمان

مهر شهر بین بلوار ارم و حسین آباد کوچه شبنم کوچه شهید ترابی

اتاق: 2متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

رحمتی

1 سال پیش

108,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش