مقایسه ملک ها

108,000,000 تومان

آپارتمان

مهر شهر بین بلوار ارم و حسین آباد کوچه شبنم کوچه شهید ترابی

اتاق: 2متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

رحمتی

10 ماه پیش

108,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش