مقایسه ملک ها

تهران در ۴ سال آینده

تهران در ۴ سال آینده

تهران در ۴ سال آینده

تهران در ۴ سال آینده با توجه به شاخص های گوناگونی میتواند پیشرفت کند.

کیفیت زندگی در  کلان شهر تهران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و این شهر با رشد بی رویه خود و همچنین جمعیت مهار نشدنی آن در وضعیت شکننده و بحرانی قرار گرفته است.

بر اساس این دانسته ها و پیشبینی آینده تهران ۵۵ شاخص در هفت حوزه مشخص گردیده است تا در یک دوره ۴ ساله به استانداردهای مد نظر در سندها و برنامه های اصلی شهر تهران نزدیک گردد.

هدف گذاری ها

بر اساس چشم‌انداز هدف‌گذاری‌شده برای ۵۵ شاخص در ۷ حوزه شامل حمل و نقل ، محیط زیست ، مدیریت بحران ، اقتصاد شهر ، ساخت و ساز ، ساختار مدیریت شهری و  خدمات شهری،  وضع موجود و چشم انداز ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است تا بر این اساس برای شاخص‌های مد نظر  در  ۴ سال آینده به گونه‌ای در نظر گرفته شود که آن گروه  از شاخص‌هایی که باید به سطحی مثبت و قابل قبول برسد ، یک سطح حداقلی برای اعداد و ارقام و آمارهای مختص به آن ها به صورت افزایشی در نظر گرفته شود  و همچنین شاخص‌هایی که در راستای رسیدن به اهداف و شاخصهای برنامه ۱۴۰۰  باید از سطح آنها کاسته شود  یک  محدوده حداکثری  برای آن  تعریف گردد .

املاک نیاز تو

نوشته های مشابه

کیفیت زندگی در کلان شهر تهران

کیفیت زندگی در  کلان شهر تهران کیفیت زندگی در  کلان...

ادامه مطلب

چالشهای بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۶

چالشهای بخش مسکن در نیمه دوم سال 1396 مسکن یکی از مهم...

ادامه مطلب

معضلات بلند مرتبه سازی در تهران

معضلات بلند مرتبه سازی در تهران در این مقاله قصد داریم...

ادامه مطلب