مقایسه ملک ها

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند

در این پست قصد داریم به شهرهای هوشمند ، تعاریف ، مفاهیم و مولفه ها بپردازیم.

امروزه سیاستگزاران و مدیران شهری با پدیده ای بنام شهرهای هوشمند مواجه هستند که به عنوان شبکه ها و سیستم های پیچیده ای در نظر گرفته شده و از بخشهایی مانند انسانها ، صنایع و کسب و کار، ترانسپورت ارتباطات، خطوط انتقال انرژی ، سامانه های ارائه دهنده خدمات شهری تشکیل شده اند.

شهرهای هوشمند

تعریف شهر هوشمند

بر اساس تعاریف می توان گفت  شهری  هوشمند است  که سرمایه‌گذاری در حوزه انسانی و اجتماعی و و همچنین زیرساخت‌های ارتباطی مدرن  مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات که باعث رشد و توسعه پایدار و یکنواخت اقتصادی و اجتماعی و همچنین افزایش کیفیت  زندگی می شود ضمن  مدیریت صحیح منابع طبیعی و زیست محیطی از طریق جهت دهی مشارکت های مردمی در آن انجام پذیرد.

اجزا و مولفه‌های شهر هوشمند

مولفه هایی که سبب می شود تا شهری را هوشمند بدانیم شامل موارد زیر می باشد.

  • مدیریت هوشمند شهری
  • تولید و انتقال و تخصیص هوشمند انرژی
  • ساختمانها و سازه های هوسمند
  • سیستمهای حمل و نقل هوشمند
  • زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری هوشمند
  • فناوریهای شهری هوشمند
  • سیستم بهداشت و درمان هوشمند
  • شهروند هوشمند

شهرهای هوشمند

منبع : املاک نیازتو

نوشته های مشابه

شهرهای هوشمند(۲)

ادامه شهرهای هوشمند در این مقاله به توضیحات بیشتری در...

ادامه مطلب

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز در این پست قصد داریم به...

ادامه مطلب