مقایسه ملک ها

شهرهای هوشمند(۲)

شهرهای هوشمند(۲)

ادامه شهرهای هوشمند

در این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد ادامه شهرهای هوشمند می پردازیم.

در این شهرهای هوشمند که برمبنای زیرساخت های زندگی  دیجیتالی طراحی و ساخته و مدیریت می شوند مایحتاج و نیازهای شهروندان به صورت هوشمند و بر مبنای  آخرین تکنولوژیهای روز دنیا تامین می شود.

ادامه شهرهای هوشمند

اگرچه زیرساخت  و تجهیزات فیزیکی و سخت افزاری از مهم ترین پیش نیازهای گسترش شهرنشینی در  شهرهایی با تعریف و عنوان  هوشمند می باشند ، اما در قرن حاضر زندگی شهروندی بیشتر از قبل به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری های روز دنیا نیاز دارند.

اطلاق صفت هوشمندی شهری مشخص کننده ویژگیها و شرایطی است که  زندگی شهروندان در آینده بر اساس آن شکل می گیرد و به نظر می رسد در آینده هیچ شهری بدون زیرساختها و پیش نیازهای شهرهای هوشمند امکان ایجاد زیست بومی مناسب برای شهروندان خود را نداشته باشد.

ادامه شهرهای هوشمند

منبع : املاک نیاز تو

نوشته های مشابه

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند در این پست قصد داریم به شهرهای هوشمند ،...

ادامه مطلب

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز در این پست قصد داریم به...

ادامه مطلب