مقایسه ملک ها

1,200,000,000 تومان
خانه مسکونی سه واحدی

خانه مسکونی

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

soltani

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

2 سال پیش

100,000,000 تومان
خرید املاک آپارتمان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 38

آپارتمان مسکونی

fahmidana

2 سال پیش

100,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 38

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,140,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

peymani

2 سال پیش

1,140,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

277,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

jaberzade

2 سال پیش

277,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

590,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

salimi

2 سال پیش

590,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

190,000,000 تومان

آپارتمان

دکترهوشیار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

keshavaarz

2 سال پیش

190,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

690,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهرک نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

gharibzade

2 سال پیش

690,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

246,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

تهران پارس غربی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

nikoi

2 سال پیش

246,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

148,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

سرسبیل جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

safarian

2 سال پیش

148,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش