مقایسه ملک ها

1,020,000,000 تومان
آگهی فروش فوری آپارتمان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 123

آپارتمان مسکونی

amiri

2 سال پیش

1,020,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 123

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شمیران نو

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

nori

2 سال پیش

500,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

2 سال پیش

450,000,000 تومان

مغازه

صادقیه

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

zaree

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

کاشانک

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

hajhashemi

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

2 سال پیش

122,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

مهران

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

saberii

2 سال پیش

122,000,000 تومان

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

2 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

استخر

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

tavakoli

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهرک امام خمینی

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

moghadarzade

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

2 سال پیش

950,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

دانشگاه تهران

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

jahantigh

2 سال پیش

950,000,000 تومان

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

2 سال پیش

11,700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

صادقیه

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

2806

2 سال پیش

11,700,000,000 تومان

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

2 سال پیش