مقایسه ملک ها

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

استخر

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

tavakoli

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهرک امام خمینی

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

moghadarzade

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

2 سال پیش

950,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

دانشگاه تهران

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

jahantigh

2 سال پیش

950,000,000 تومان

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

2 سال پیش

11,700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

صادقیه

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

2806

2 سال پیش

11,700,000,000 تومان

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

2 سال پیش

650,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

آلستوم

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

bidari

2 سال پیش

650,000,000 تومان

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

2 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهرک صدرا

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

azizkhani

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

2 سال پیش

740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

akhavan

2 سال پیش

740,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

353,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان اداری

mirzaiii

2 سال پیش

353,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان اداری

2 سال پیش

245,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

babaii

2 سال پیش

245,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

2 سال پیش