مقایسه ملک ها

160,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

jamaali

2 سال پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

180,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

zandi

2 سال پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

2 سال پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

2 سال پیش

47,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

2 سال پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

2 سال پیش

139,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهریار

سرویس: 1متر مربع: 30

مغازه / غرفه

sabeteftekhari

2 سال پیش

139,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 30

مغازه / غرفه

2 سال پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

ahmadlo

2 سال پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

700,000,000 تومان

ویلا

شهریار

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

ghodsi

2 سال پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

133,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

fatah

2 سال پیش

133,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

nazif

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش