مقایسه ملک ها

فروش
160,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

jamaali

1 ماه پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
180,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

zandi

1 ماه پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

1 ماه پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

1 ماه پیش

فروش
47,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

1 ماه پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

1 ماه پیش

فروش
139,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مغازه

شهریار

سرویس: 1متر مربع: 30

مغازه / غرفه

sabeteftekhari

1 ماه پیش

139,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 30

مغازه / غرفه

1 ماه پیش

فروش
260,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

ahmadlo

1 ماه پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
700,000,000 تومان
فروش

ویلا

شهریار

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

ghodsi

1 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
133,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

fatah

1 ماه پیش

133,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
50,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

nazif

1 ماه پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش