مقایسه ملک ها

80,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

khavari

4 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

esmailpor

4 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

8 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش