مقایسه ملک ها

80,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

khavari

7 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

esmailpor

7 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

11 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش