مقایسه ملک ها

فروشمسکونی
67,000,000 تومان
فروشمسکونی

آپارتمان شهرک سامانشهر

تهران پاکدشت میدان پارچین شهرک سامانشهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی

Yaba

2 روز پیش

67,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی

2 روز پیش

فروش
80,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

پاکدشت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

khavari

1 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
130,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پاکدشت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

esmailpor

2 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
30,000,000 تومان
فروش

اپارتمان

پاكدشت

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

5 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش