مقایسه ملک ها

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

moha1357

2 سال پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

2 سال پیش

80,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

khavari

3 سال پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

esmailpor

3 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

4 سال پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش