مقایسه ملک ها

فروشمسکونی
630,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروشمسکونی

فروش ویلای ۲۴۳ متری نوشهر

نوشهر، استان مازندران

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

pooyan

1 ماه پیش

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

1 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 140

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 85

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 85

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر

متر مربع: 150

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران,

متر مربع: 140

ویلا

برزین

6 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

6 ماه پیش