مقایسه ملک ها

فروش
60,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

1 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

1 ماه پیش

فروش
110,000,000 تومان
فروش

ویلا

شهر ملارد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

mohamaddi

1 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

1 ماه پیش

فروش
35,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

ملارد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

bazrafshan

1 ماه پیش

35,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
145,000,000 تومان
آپارتمان 145 میلیونی
فروش

آپارتمان

ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

kalhori

1 ماه پیش

145,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
40,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

hoseiinzade

2 ماه پیش

40,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
55,000,000 تومان
ملک کلید نخورده
فروش

آپارتمان

شهر ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzaii

4 ماه پیش

55,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
60,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzai

4 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش