مقایسه ملک ها

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

3 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

3 ماه پیش

110,000,000 تومان

ویلا

شهر ملارد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

mohamaddi

3 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

3 ماه پیش

35,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

bazrafshan

4 ماه پیش

35,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

145,000,000 تومان
آپارتمان 145 میلیونی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

kalhori

4 ماه پیش

145,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

40,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

hoseiinzade

4 ماه پیش

40,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

55,000,000 تومان
ملک کلید نخورده

آپارتمان

شهر ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzaii

6 ماه پیش

55,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzai

6 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش