مقایسه ملک ها

516,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

nasiri

3 سال پیش

516,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش