مقایسه ملک ها

150,000,000 تومان

ویلا

شهر فيروزکوه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

esfandiar

7 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

7 ماه پیش

120,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

فيروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mohamadipor

8 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش

100 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

seedali

8 ماه پیش

100 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش

130,000,000 تومان

آپارتمان

فیروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

imani

10 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش