مقایسه ملک ها

فروش
150,000,000 تومان
فروش

ویلا

شهر فيروزکوه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

esfandiar

1 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

1 ماه پیش

فروش
120,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

فيروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mohamadipor

1 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
100 تومان
فروش

خانه مسکونی

فيروزکوه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

seedali

2 ماه پیش

100 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
130,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

فیروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

imani

4 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش