مقایسه ملک ها

6,000,000,000 تومان

متر مربع: 1700

مستغلات

salarieh

1 سال پیش

6,000,000,000 تومان

متر مربع: 1700

مستغلات

1 سال پیش

150,000,000 تومان

ویلا

شهر فيروزکوه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

esfandiar

2 سال پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

2 سال پیش

120,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

فيروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mohamadipor

2 سال پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

100 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

seedali

2 سال پیش

100 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

130,000,000 تومان

آپارتمان

فیروزکوه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

imani

2 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش