مقایسه ملک ها

25,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

بومهن

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

sajedi

6 ماه پیش

25,000,000 تومان

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

6 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

astane

7 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

7 ماه پیش

168,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

solymani

7 ماه پیش

168,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

75,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

7 ماه پیش

75,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

305,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

bahrami

7 ماه پیش

305,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

123,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

ahmadiniaa

7 ماه پیش

123,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

500,000,000 تومان

مغازه

بومهن

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

yazdani

9 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

9 ماه پیش