مقایسه ملک ها

فروش
25,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مغازه

بومهن

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

sajedi

1 ماه پیش

25,000,000 تومان

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

1 ماه پیش

فروش
170,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

بومهن

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

astane

1 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

1 ماه پیش

فروش
168,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

بومهن

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

solymani

1 ماه پیش

168,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
75,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

خانه مسکونی

بومهن

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

2 ماه پیش

75,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
305,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

بومهن

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

bahrami

2 ماه پیش

305,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
123,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

بومهن

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

ahmadiniaa

2 ماه پیش

123,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
فروش

مغازه

بومهن

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

yazdani

4 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

4 ماه پیش