مقایسه ملک ها

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

raasoli

2 سال پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

2 سال پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

2 سال پیش

400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر اسلام‌شهر

متر مربع: 1000

زمین

davardan

2 سال پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

2 سال پیش

197,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

biglo

2 سال پیش

197,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

180,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

kazeemi

2 سال پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

139,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

ebadi

2 سال پیش

139,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

120,000,000 تومان

ویلا

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

shahsavari

2 سال پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

170,000,000 تومان
خانه مسکونی

خانه مسکونی

شهر اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

yaghmai

2 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

142,000,000 تومان
فروش منزل

آپارتمان

شهر اسلام‌شهر

سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

naderiian

2 سال پیش

142,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش