مقایسه ملک ها

فروش
60,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

raasoli

1 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

1 ماه پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

1 ماه پیش

فروش
400,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر اسلام‌شهر

متر مربع: 1000

زمین

davardan

1 ماه پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

1 ماه پیش

فروش
197,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

biglo

1 ماه پیش

197,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
180,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

kazeemi

1 ماه پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
139,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

ebadi

2 ماه پیش

139,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
120,000,000 تومان
فروش

ویلا

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

shahsavari

2 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

فروش
170,000,000 تومان
خانه مسکونی
فروش

خانه مسکونی

شهر اسلام‌شهر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

yaghmai

4 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
142,000,000 تومان
فروش منزل
فروش

آپارتمان

شهر اسلام‌شهر

سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

naderiian

4 ماه پیش

142,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش