مقایسه ملک ها

فروش
423,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

reyhani

4 هفته پیش

423,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

فروش
2,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

فروش
850,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

فروش
1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

فروش
2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
فروش زمین با کاربری مسکونی
فروش

زمین

رودهن

متر مربع: 415

آپارتمان مسکونی

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 415

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
303,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

رودهن

متر مربع: 480

زمین

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

303,000,000 تومان

متر مربع: 480

زمین

1 ماه پیش

فروش
540,000,000 تومان
فروش

زمین

رودهن

متر مربع: 450

زمین

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

540,000,000 تومان

متر مربع: 450

زمین

1 ماه پیش

فروش
2,100,000,000 تومان
فروش

زمین

رودهن

متر مربع: 526

زمین

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,100,000,000 تومان

متر مربع: 526

زمین

1 ماه پیش