مقایسه ملک ها

423,000,000 تومان
فروش آپارتمان در رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

reyhani

3 سال پیش

423,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان
آگهی فروش باغ ویلا

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

3 سال پیش

850,000,000 تومان
فروش باغ ویلای 450 متری

ویلا

رودهن

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

3 سال پیش

1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

3 سال پیش

500,000,000 تومان
فروش زمین با کاربری مسکونی

زمین

رودهن

متر مربع: 415

آپارتمان مسکونی

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 415

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

303,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

رودهن

متر مربع: 480

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

303,000,000 تومان

متر مربع: 480

زمین

3 سال پیش

540,000,000 تومان

زمین

رودهن

متر مربع: 450

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

540,000,000 تومان

متر مربع: 450

زمین

3 سال پیش

2,100,000,000 تومان

زمین

رودهن

متر مربع: 526

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,100,000,000 تومان

متر مربع: 526

زمین

3 سال پیش