مقایسه ملک ها

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

9 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

9 ماه پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

9 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

9 ماه پیش

400,000,000 تومان
5 واحد آپارتمان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

ssanai

9 ماه پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

68,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

jalali

10 ماه پیش

68,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

150,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

chele

10 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش