مقایسه ملک ها

فروش
250,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

1 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

1 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

1 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

1 ماه پیش

فروش
400,000,000 تومان
5 واحد آپارتمان
فروش

ویلا

ری

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

ssanai

1 ماه پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
68,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر ری

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

jalali

1 ماه پیش

68,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
150,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهر ری

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

chele

1 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش