مقایسه ملک ها

فروش
104,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر قدس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 55

آپارتمان مسکونی

nikaan

1 ماه پیش

104,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 55

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
127,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر قدس

متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

niknam

1 ماه پیش

127,000,000 تومان

متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
106,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر قدس

اتاق: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

niikan

1 ماه پیش

106,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
98,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهر قدس

اتاق: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

nikan

1 ماه پیش

98,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
85,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر قدس

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

jadidian

2 ماه پیش

85,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش