مقایسه ملک ها

99,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

dargah

6 ماه پیش

99,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

6 ماه پیش

70,000,000 تومان

خانه مسکونی

شهر ورامین

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

bahloli

6 ماه پیش

70,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

210,000,000 تومان

ویلا

ورامین

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

shirvani

7 ماه پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

7 ماه پیش

47,000,000 تومان
آپارتمان نزدیک مترو

آپارتمان

شهر ورامین - پیشوا

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

khabok

9 ماه پیش

47,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش