مقایسه ملک ها

محمد حسین عباسی فر

  تماس با محمد حسین عباسی فر

  ترتیب نمایش:
  675,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 12 - ایران

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 136

  آپارتمان مسکونی

  675,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 136

  آپارتمان مسکونی