مقایسه ملک ها

امین علیزاده

  تماس با امین علیزاده

  فروش
  7,000,000,000 تومان
  فروش

  مغازه

  منطقه 6 - ایرانشهر

  سرویس: 1متر مربع: 140

  مغازه / غرفه

  امین علیزاده

  4 ماه پیش

  7,000,000,000 تومان

  سرویس: 1متر مربع: 140

  مغازه / غرفه

  4 ماه پیش