مقایسه ملک ها

آرش

  تماس با آرش

  ترتیب نمایش:
  16,500,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  اتاق: 5متر مربع: 446

  ویلا

  آرش

  3 سال پیش

  16,500,000,000 تومان

  اتاق: 5متر مربع: 446

  ویلا

  3 سال پیش

  8,500,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  آپارتمان

  زعفرانیه

  اتاق: 4متر مربع: 340

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  8,500,000,000 تومان

  اتاق: 4متر مربع: 340

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,500,000,000 تومان

  آپارتمان

  زعفرانیه

  اتاق: 2متر مربع: 120

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  1,500,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 120

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,580,000,000 تومان

  آپارتمان

  زعفرانیه

  اتاق: 2متر مربع: 100

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  1,580,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 100

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  36,300,000,000 تومان

  آپارتمان

  باغ فردوس

  متر مربع: 650

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  36,300,000,000 تومان

  متر مربع: 650

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,690,000,000 تومان
  فروش 4 واحد آپارتمان

  اتاق: 1متر مربع: 125

  آپارتمان اداری

  آرش

  3 سال پیش

  1,690,000,000 تومان

  اتاق: 1متر مربع: 125

  آپارتمان اداری

  3 سال پیش

  36,000,000,000 تومان

  متر مربع: 1200

  مغازه / غرفه

  آرش

  3 سال پیش

  36,000,000,000 تومان

  متر مربع: 1200

  مغازه / غرفه

  3 سال پیش

  3,050,000,000 تومان

  آپارتمان

  باغ فردوس

  اتاق: 3متر مربع: 210

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  3,050,000,000 تومان

  اتاق: 3متر مربع: 210

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,875,000,000 تومان
  فروش آپارتمان 150 متری

  اتاق: 3متر مربع: 150

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  1,875,000,000 تومان

  اتاق: 3متر مربع: 150

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,887,000,000 تومان
  فروش آپارتمان الهیه شریعتی

  آپارتمان

  باغ فردوس

  اتاق: 3متر مربع: 185

  آپارتمان مسکونی

  آرش

  3 سال پیش

  1,887,000,000 تومان

  اتاق: 3متر مربع: 185

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش