مقایسه ملک ها

عرفان اصغری

گرگان

  تماس با عرفان اصغری

  فروشمسکونی
  700,000,000 تومان
  فروشمسکونی

  باغ ویلا صنعتی

  گرگان، استان گلستان، ایران

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 11000

  زمین های صنعتی

  عرفان اصغری

  4 هفته پیش

  700,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 11000

  زمین های صنعتی

  4 هفته پیش