مقایسه ملک ها

مشاورين املاک غدیر

  تماس با مشاورين املاک غدیر

  ترتیب نمایش:
  66,740,000 تومان
  آپارتمان و املاک نیاز تو

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

  آپارتمان مسکونی

  66,740,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

  آپارتمان مسکونی

  97,500,000 تومان
  املاک و آپارتمان نیاز تو

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  97,500,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  93,750,000 تومان
  آپارتمان

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - گلها

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  93,750,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  222,750,000 تومان
  آپارتمان و ویلا

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

  آپارتمان مسکونی

  222,750,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

  آپارتمان مسکونی

  201,300,000 تومان
  ویلا و آپارتمان

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

  آپارتمان مسکونی

  201,300,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

  آپارتمان مسکونی

  140,650,000 تومان
  آپارتمان در مارلیک

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

  آپارتمان مسکونی

  140,650,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

  آپارتمان مسکونی

  98,550,000 تومان
  آپارتمان دوخوابه

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - خیابان پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

  آپارتمان مسکونی

  98,550,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

  آپارتمان مسکونی

  179,850,000 تومان
  آپارتمان چهار طبقه

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

  آپارتمان مسکونی

  179,850,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

  آپارتمان مسکونی

  135,800,000 تومان
  آپارتمان سه طبقه

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک پرنیان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

  آپارتمان مسکونی

  135,800,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

  آپارتمان مسکونی

  182,900,000 تومان
  خرید آپارتمان در مارلیک

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک -پرنیان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

  آپارتمان مسکونی

  182,900,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

  آپارتمان مسکونی