مقایسه ملک ها

مشاورين املاک غدیر

  تماس با مشاورين املاک غدیر

  ترتیب نمایش:
  89,775,000 تومان
  آپارتمان مارلیک

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - خیابان پرنیان

  اتاق: 1متر مربع: 66

  آپارتمان مسکونی

  89,775,000 تومان

  اتاق: 1متر مربع: 66

  آپارتمان مسکونی

  352,000,000 تومان
  فروش آپارتمان و املاک

  آپارتمان

  شهریار - اندیشه فاز 4

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

  آپارتمان مسکونی

  352,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

  آپارتمان مسکونی

  86,800,000 تومان
  فروش املاک و آپارتمان

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 62

  آپارتمان مسکونی

  86,800,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 62

  آپارتمان مسکونی

  270,000,000 تومان
  آپارتمان اندیشه

  آپارتمان

  شهریار - مارلیک - پرنیان

  اتاق: 3متر مربع: 135

  آپارتمان مسکونی

  270,000,000 تومان

  اتاق: 3متر مربع: 135

  آپارتمان مسکونی