مقایسه ملک ها

قیاسوند

  تماس با قیاسوند

  فروش
  280,000,000 تومان
  فروش

  آپارتمان

  پونک

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  قیاسوند

  5 ماه پیش

  280,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  5 ماه پیش