مقایسه ملک ها

قیاسوند

  تماس با قیاسوند

  ترتیب نمایش:
  280,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  قیاسوند

  2 سال پیش

  280,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  2 سال پیش