مقایسه ملک ها

حیدری

  تماس با حیدری

  ترتیب نمایش:
  توافقی
  مستغلات

  مستغلات

  تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

  متر مربع: 4200

  مستغلات

  حیدری

  4 سال پیش

  توافقی

  متر مربع: 4200

  مستغلات

  4 سال پیش