مقایسه ملک ها

محمد شاه محمدی

  تماس با محمد شاه محمدی

  ترتیب نمایش:
  1,300,000,000 تومان

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 2200

  زمین

  1,300,000,000 تومان

  متر مربع: 2200

  زمین

  410,000,000 تومان

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 470

  زمین

  410,000,000 تومان

  متر مربع: 470

  زمین

  1,350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  2,000,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

  ویلا

  2,000,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

  ویلا

  1,600,000,000 تومان
  فروش باغ ویلای 600متری

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  ویلا

  1,600,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  ویلا

  1,800,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 133

  ویلا

  1,800,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 133

  ویلا

  1,350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  ویلا

  2,400,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

  ویلا

  2,400,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

  ویلا

  1,000,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  1,000,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  1,200,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

  ویلا

  1,200,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

  ویلا