مقایسه ملک ها

محمد رضا موسوی

  تماس با محمد رضا موسوی

  ترتیب نمایش:
  130,000,000 تومان/رهن

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

  آپارتمان مسکونی

  130,000,000 تومان/رهن

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

  آپارتمان مسکونی

  50,000,000 تومان1,500,000 تومان/ماهیانه

  آپارتمان

  تقاطع مرجان و رضوان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  50,000,000 تومان1,500,000 تومان/ماهیانه

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  130,000,000 تومان/رهن

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

  آپارتمان مسکونی

  130,000,000 تومان/رهن

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

  آپارتمان مسکونی