مقایسه ملک ها

رحمتی

در 09351460897

  تماس با رحمتی

  ترتیب نمایش:
  1,400,000,000 تومان

  مستغلات

  بنی هاشم, تهران

  اتاق: 2متر مربع: 61

  مستغلات

  رحمتی

  3 سال پیش

  1,400,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 61

  مستغلات

  3 سال پیش

  1,250,000,000 تومان

  مستغلات

  سوهانک, تهران

  اتاق: 2متر مربع: 145

  مستغلات

  رحمتی

  3 سال پیش

  1,250,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 145

  مستغلات

  3 سال پیش

  964,800,000 تومان

  آپارتمان

  شهرک غرب بلواردادمان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 134

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  964,800,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 134

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,100,000,000 تومان

  آپارتمان

  سعادت آباد کوی فراز

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  1,100,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  957,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد بیستون

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  957,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  510,000,000 تومان

  آپارتمان

  سعادت آباد شهرک فراز شهرک بوعلی

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  510,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  60,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه ۱، خیابان فرشته

  اتاق: 2متر مربع: 86

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  60,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 86

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,309,000,000 تومان

  آپارتمان

  شهرک غرب هرمزان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 154

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  1,309,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 154

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  884,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد، منطقه ۶، تهران

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  884,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  650,000,000 تومان

  آپارتمان

  تهران ونک سئول

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  آپارتمان مسکونی

  رحمتی

  3 سال پیش

  650,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش