مقایسه ملک ها

رضا

  تماس با رضا

  فروش
  30,000,000 تومان
  فروش

  اپارتمان

  پاكدشت

  اتاق: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  رضا

  6 ماه پیش

  30,000,000 تومان

  اتاق: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  6 ماه پیش