مقایسه ملک ها

س روشن

  تماس با س روشن

  ترتیب نمایش:
  1,030,000,000 تومان
  فروش املاک یوسف آباد

  آپارتمان

  منطقه 6 - میدان جهاد

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  1,030,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  730,000,000 تومان
  املاک یوسف آباد

  آپارتمان

  منطقه 6 - قزل قلعه

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  730,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  722,000,000 تومان
  فروش آپارتمان یوسف آباد

  آپارتمان

  منطقه 6 - یوسف آباد- امیرآباد

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  722,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  700,000,000 تومان
  آپارتمان یوسف آباد

  آپارتمان

  منطقه 6 - یوسف آباد- امیرآباد

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  700,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  415,000,000 تومان
  فروش آپارتمان مسکونی

  آپارتمان

  منطقه 6 - پارک لاله

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 93

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  415,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 93

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  1,450,000,000 تومان
  فروش املاک و آپارتمان مسکونی

  آپارتمان

  میدان جهاد

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 160

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 160

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش

  1,450,000,000 تومان
  فروش ملک مسکونی

  آپارتمان

  یوسف آباد- امیرآباد

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 128

  آپارتمان مسکونی

  س روشن

  4 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 128

  آپارتمان مسکونی

  4 سال پیش