مقایسه ملک ها

روشن

  تماس با روشن

  ترتیب نمایش:
  415,000,000 تومان
  فروش آپارتمان مسکونی در فاطمی

  آپارتمان

  پارک لاله

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 93

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  415,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 93

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  622,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  622,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  730,000,000 تومان

  آپارتمان

  قزل قلعه

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  730,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,030,000,000 تومان

  آپارتمان

  میدان جهاد

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  1,030,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  957,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  957,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 125

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 125

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  آپارتمان

  یوسف آباد

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 128

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  1,450,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 128

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  680,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 6 - شیراز

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  روشن

  3 سال پیش

  680,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش