مقایسه ملک ها

ثبوتی فرد

  تماس با ثبوتی فرد

  ترتیب نمایش:
  242,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 22 - چيتگر

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  ثبوتی فرد

  3 سال پیش

  242,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  270,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 22 - شهرک شهيد خرازي

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

  آپارتمان مسکونی

  ثبوتی فرد

  3 سال پیش

  270,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  300,000,000 تومان
  فروش واحدهای نوساز

  آپارتمان

  شهرک صدرا

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

  آپارتمان مسکونی

  ثبوتی فرد

  3 سال پیش

  300,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش