مقایسه ملک ها

بین الملل ساختمان

در بین الملل ساختمان

  تماس با بین الملل ساختمان

  ترتیب نمایش:
  140,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 15 - هاشم آباد

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

  آپارتمان مسکونی

  140,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

  آپارتمان مسکونی