مقایسه ملک ها

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

در مقاله قبل در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا صحبت کردیم در ادامه به معیار انتخاب شهرهای هوشمند می پردازیم.

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای متوسط اروپایی، در سه مرحله و با دو معیار انتخاب می شوند :

این معیار ها شامل تعریف قالب شهری و قرار گرفتن تحت پوشش حوزه حسابرسی شهری  انجام گردید سپس بر اساس اعمال فیلترهای تعریف شهری ، جمعیت مابین ۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر ، وجود حداقل یک دانشگاه در آن شهر و قرار نگرفتن در حوزه آبریز شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۵۰۰.۰۰۰ نفر  ۹۴ شهر به عنوان شهرهای سایز متوسط اروپا انتخاب گردیدند.

در مرحله بعدی با بررسی ها و ملاحظات بیشتر شهرهایی که دارای اندازه متوسط بودند ولی در ناحیه پرجمعیت و پر تراکم قرار گرفته بودند و حوزه سرریز شهری آنها از ۱.۵۰۰.۰۰۰ نفر بیشتر بود از لیست حذف گردیدند تا در نهایت ۷۰ شهر به عنوان شهرهای متوسط اروپا در این تحقیق مورد بررسی قرار گیرند.

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

منبع : املاک نیازتو

نوشته های مشابه

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد...

ادامه مطلب

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست...

ادامه مطلب

ویژگی های خانه هوشمند(۲)

ادامه ویژگی های خانه هوشمند در پست قبل درباره ویژگی...

ادامه مطلب