مقایسه ملک ها

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

nikeghball5

2 هفته پیش

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

moha1357

2 هفته پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

2 هفته پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

Mahdi13132

3 هفته پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 155

آپارتمان مسکونی

ali_delirnodehi

4 هفته پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 155

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش