مقایسه ملک ها

220,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

Hosseinkb

3 هفته پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

70,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

fertilizer

4 هفته پیش

70,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

7,500,000,000 تومان

زمین دارای کاربری توریستی

کنار جاده توریستی اردبیل سرعین

متر مربع: 8157

زمین

Shafishokuhi

1 ماه پیش

7,500,000,000 تومان

متر مربع: 8157

زمین

1 ماه پیش

5,600,000 تومان
آگهی زمین پلاک اول

زمین پلاک اول دریا سرخ رود

سرخ رود استان مازندران IR 46313

متر مربع: 870

زمین

09198827277

1 ماه پیش

5,600,000 تومان

متر مربع: 870

زمین

1 ماه پیش