مقایسه ملک ها

100,000,000 تومان

متر مربع: 140

زمین

taniel

3 روز پیش

100,000,000 تومان

متر مربع: 140

زمین

3 روز پیش

400,000,000 تومان

میدان شهدا – خیابان بهار – کوچه شهید باقری

کرج - میدان شهدا - خیابان بهار - کوچه شهید باقری

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

Karimiii

3 هفته پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠

برج هاي پارسيس

جزيره كيش بلوار مينا

اتاق: ٢سرویس: ٢

آپارتمان مسکونی

Parsiskish

1 ماه پیش

٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠

اتاق: ٢سرویس: ٢

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

935,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

HAMIDREZAANSARI

1 ماه پیش

935,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش