مقایسه ملک ها

2,300,000,000 تومان

اتاق: 5سرویس: 5متر مربع: 930

کلنگی

hamidelmi

1 روز پیش

2,300,000,000 تومان

اتاق: 5سرویس: 5متر مربع: 930

کلنگی

1 روز پیش

50,000,000 تومان4,700,000 تومان/ماهیانه

اتاق: 3سرویس: 2212: 212

آپارتمان مسکونی

rastin

3 روز پیش

50,000,000 تومان4,700,000 تومان/ماهیانه

اتاق: 3سرویس: 2212: 212

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

120 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

khalkhal

1 هفته پیش

120 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

138,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1مترمربع: 87

آپارتمان مسکونی

alizaade

1 هفته پیش

138,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1مترمربع: 87

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش