مقایسه ملک ها

12,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهران - ازادی نرسیده به صنعتی شریف

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

parsa

4 سال پیش

12,000,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

4 سال پیش