مقایسه ملک ها

معاوضه
1,100,000,000 تومان
معاوضه

آپاتمان

منطقه 5 - المهدی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

habibi

4 ماه پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش