مقایسه ملک ها

1,100,000,000 تومان

آپاتمان

منطقه 5 - المهدی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

habibi

11 ماه پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش