مقایسه ملک ها

130,000,000 تومان

آپارتمان

امامزاده عبدالله,سی متری جی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

حسن عرفانیان

3 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش