مقایسه ملک ها

فروش
700,000,000 تومان
آپارتمان یوسف آباد
فروش

آپارتمان

منطقه 6 - یوسف آباد- امیرآباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

س روشن

4 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
1,450,000,000 تومان
فروش ملک مسکونی
فروش

آپارتمان

یوسف آباد- امیرآباد

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 128

آپارتمان مسکونی

س روشن

4 ماه پیش

1,450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 128

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش