مقایسه ملک ها

220,000,000 تومان
آپارتمان و ملک

آپارتمان

منطقه 11 - فروزش-امیر بهادر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

ghazalii

9 ماه پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

110,000,000 تومان
فروش فوری آپارتمان مسکونی

آپارتمان مسکونی

منطقه 11 - فروزش-امیر بهادر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 48

آپارتمان مسکونی

fahimeh

11 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 48

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش