مقایسه ملک ها

فروش
352,000,000 تومان
فروش آپارتمان و املاک
فروش

آپارتمان

شهریار - اندیشه فاز 4

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

352,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

فروش
18,000,000 تومان
آپارتمان در اندیشه
فروش

آپارتمان

تهران / منطقه00 / حومه تهران / اندیشه ارغوان 5

اتاق: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

rafiee

4 ماه پیش

18,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
115,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

moohamadii

4 ماه پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
114,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

sallami

4 ماه پیش

114,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
80,000,000 تومان
خانه 40 متری
فروش

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

rafiei

4 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
128,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

افشار

4 ماه پیش

128,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
86,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

jalal

4 ماه پیش

86,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
82,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

بهاری

4 ماه پیش

82,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
103,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

اندیشه, تهران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

jazayeri

5 ماه پیش

103,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش