مقایسه ملک ها

352,000,000 تومان
فروش آپارتمان و املاک

آپارتمان

شهریار - اندیشه فاز 4

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

352,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

18,000,000 تومان
آپارتمان در اندیشه

آپارتمان

تهران / منطقه00 / حومه تهران / اندیشه ارغوان 5

اتاق: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

rafiee

3 سال پیش

18,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

115,000,000 تومان

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

moohamadii

3 سال پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

114,000,000 تومان

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

sallami

3 سال پیش

114,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

80,000,000 تومان
خانه 40 متری

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

rafiei

3 سال پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 40

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

128,000,000 تومان

خانه مسکونی

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

افشار

3 سال پیش

128,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

86,000,000 تومان

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

jalal

3 سال پیش

86,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

82,000,000 تومان

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

بهاری

3 سال پیش

82,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

103,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اندیشه, تهران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

jazayeri

4 سال پیش

103,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش