مقایسه ملک ها

2,500,000,000 تومان
آپارتمان درکه

آپارتمان

منطقه 2 - کوهسار

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

sanjabi

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش