مقایسه ملک ها

فروش
2,500,000,000 تومان
آپارتمان درکه
فروش

آپارتمان

منطقه 2 - کوهسار

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

sanjabi

4 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش