مقایسه ملک ها

فروش
7,000,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 6 - ایرانشهر

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

امین علیزاده

4 ماه پیش

7,000,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

4 ماه پیش