مقایسه ملک ها

545,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 12 - ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

آپارتمان مسکونی

baghi

1 سال پیش

545,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش