مقایسه ملک ها

فروش
140,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 12 - بازار

متر مربع: 8

مغازه / غرفه

sabaghi

4 ماه پیش

140,000,000 تومان

متر مربع: 8

مغازه / غرفه

4 ماه پیش