مقایسه ملک ها

فروش
200,000,000 تومان
ملک نوساز با امکانات فروش
فروش

آپارتمان

منطقه 12 - بازار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

rozbahani

4 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
650,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 12 - بازار

سرویس: 2متر مربع: 4

مغازه / غرفه

ziyai

4 ماه پیش

650,000,000 تومان

سرویس: 2متر مربع: 4

مغازه / غرفه

4 ماه پیش