مقایسه ملک ها

245,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 21 - باشگاه نفت

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

aghlmand

11 ماه پیش

245,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش