مقایسه ملک ها

رهن و اجاره
95,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان
رهن و اجاره

آپارتمان

بلوار اردستانی

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

molavii

4 ماه پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش