مقایسه ملک ها

95,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان

آپارتمان

بلوار اردستانی

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

molavii

2 سال پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش